Det talende stilhedsretreat

De fleste gør sig mange overvejelser, inden de melder sig til deres første Intensive Seminar. Nogle gange også inden deres 2. og 3. retreat. Er det den rigtige type retreat for mig? Er jeg klar til så mange dage i stilhed? Hvad laver vi på retreatet? Er retreatlederne kvalificeret? Hvad får jeg ud af at tage på Intensive Seminar?

Så jeg har valgt at beskrive, hvad det helt unikke er ved Intensive Seminar.

Guidning hele seminaret igennem…derfor intensive

På de fleste stilhedsretreats er der et par fælles meditationer, samtaler, yogatimer eller andet, mens resten af dagen foregår alene i indre meditation. På sådanne retreats er mødepligten til de forskellige aktiviteter frivillig. Sådan er det ikke på Intensive Seminar.

Her er alle dage fastlagt i et struktureret program fra tidlig morgen til sen aften. Der er meditation i dyader, samt gå-, sove-, bevægelses-, intuitiv dans-, arbejds-, spise-, visualiserings-, og åndedrætsmeditationer. Alting i løbet af seminaret foregår i meditation. Seminarets strenge struktur sikrer, at sindet ledes på vej uden at kunne gøre alle de krumspring, som det benytter sig af til dagligt. Du guides igennem alle dagene og retreatlederne sidder i meditationsrummet sammen med deltagerne hele dagen. De står til rådighed alle døgnets 24 timer hele seminaret igennem… derfor hedder det Intensive Seminar.

Den dybe øjenkontakt

Seminaret skilder sig også ud ved at store dele af tiden foregår i talende meditation. En dyade (som der er 12 af om dagen de første 3 dage). Her sidder deltagerne overfor hinanden to og to med øjenkontakt, mens de på skift undersøger indad gennem spørgsmålet “hvem er jeg?” Det er ikke en dialog, men et rum med øjenkontakt, hvor du trygt uden kommentarer kan undersøge indad. Denne form for talende meditation får meditationsprocessen til at gå hurtigere, da alting bliver gjort synligt for sindet. Øjenkontakten skaber følelsen af samhørighed, der åbner hjertet. Herved undgår du at sidde flere dage uden forandring. 

Opstillingen i dyader forårsager også, at du hele tiden vil spejle dig i nye øjne. På den måde kommer flere forskellige sider op i spejlningen. 

Lær at give slip … 

Derudover læres en spørgeteknik, som du kan bruge hver gang, du får brug for vejledning. Du lærer at give slip, ligegyldigt hvad du står i af følelser. Give helt slip så du kan forblive tilstede i nuet og tage følelserne op igen senere, når der er plads til at undersøge dem.

Valg af spørgsmål

Det spørgsmål, der stilles i dyaderne, sigter altid mod din sande essens. På vejen møder du alle mulige følelser og oplevelser, som du igennem teknikken lærer at mærke fuldt ud og slippe igen. Jo mere stille sindet bliver, jo mere mærker du vha. spørgsmålet din sande natur, hvilket er intentionen igennem hele seminaret.

Fællesskab/samhørighed

Intensive Seminar er en gave ind i et fælleskab med andre uden at du skal forholde dig til de andre. Det er dybt hjertevarmt samvær med andre mennesker, hvor du kan blive i din egen sandhed med plads til hver enkelt deltager.

Når du indser, at alt opleves i dig, kan du frit sanse, ligegyldigt hvad de andre oplever og giver udtryk for. Så er du fri blandt mennesker.

Integration

Retreatlederen, Tina Nordfjeld, har selv deltaget på flere Intensive Seminar, så hun ved præcis, hvordan det føles at opleve denne proces. Hun har over 20 års erfaringer med at føre mennesker sikkert igennem kriser og opvågninger.

Tina har afholdt Intensive Seminar sammen med Jean-Michel årligt igennem 10 år og har derfor meget erfaring i at arbejde i denne proces. Sammen har de finpudset seminarets indhold igennem alle årene. De har tilføjet en hel ekstra dag til integration for at sikre, at alle erkendelser bliver integreret. På denne dag indgår flere forskellige guidet meditationer, en eftermiddag med Breathwork/rebirthing og en ild/bål cermoni. Det er en yderst velafprøvet proces.

Stilhed

Som på alle andre stilhedsretreats foregår store dele af seminaret i sagens natur i stilhed, hvilket automatisk åbner op ind til, at du begynder at mærke dig selv. Gennem 5 hele dage i indre meditation og stilhed opnår du en helt ny ro og afklaring. Det er i sig selv en oplevelse værd, som alle burde give sig selv mindst en gang i livet.

Jeg håber, at dette skriv har givet dig en større forståelse af, hvad Intensive Seminar er og at det kan hjælpe dig til at afgøre, om seminaret er det rigtige for dig lige nu. Du er altid velkommen til at kontakte mig for mere information eller ønske om tilmelding.