INTENSIVE SEMINAR

Billede 9Hvis du længes efter at finde “hjem”. Ikke bare finde et midlertidigt hjem, hvor du kan finde lidt hvile på din vej. Men virkelig at komme hjem til tryghed, ro og glæde. Til det sted i dig, hvorfra du kan leve dit liv fuldt ud og ikke længere gå og vente på, at du først kan nyde livet, når du har nået den milepæl….og den milepæl…og den milepæl. Til en indre oplevelse af mening med dit liv, kærlighed til det, der er og til en dyb forståelse af, hvem du er.

-Så er Intensive Seminar en unik mulighed for dig!

På dette Seminar får du mulighed for at sætte dig selv i fokus. Helt og holdent! Selvom der er andre mennesker tilstede, er strukturen i seminaret designet til, at hver enkelt deltager kun skal forholde sig til sig selv. De andre deltagere vækker måske med deres ord noget i dig, men i stedet for, at du som vanligt i så tilfælde skal reagere, får du her en unik mulighed for blot at udforske, hvad det præcis vækker i dig. Du får lov til at svælge i dig. Udforske og undersøge og søge videre indad.

Herved lærer du din personlighed bedre at kende og den erkendelse af egne og dermed andres bevæggrunde som det medfører, vil automatisk få dig til at holde mere af dig selv og dine medmennesker. I stedet for følelsen af evige udfordringer i den ydre verden, vil forståelsen giver dig overskud til at rumme og omfavne både dig selv og andre.

I udforskningen af din personlighed tømmes sindet, hvilket skaber plads i sindet. Plads til bare at lytte og være tilstede. Herved åbnes der op til din indre kilde af uendelig glæde, øjeblikke af fuld bevidsthed og total klarhed. Når du har kontakt til dig selv, opfyldes du indefra, hvilket vil give dig overskud i alle livets daglige gøremål. Du vil opleve større respekt for dig selv og øge din rummelighed i relationer til andre.

Det du tager med dig fra dette seminar er ikke blot endnu et værktøj i din værktøjskasse. De fleste oplever efter seminaret, at de har fundet en helt ny måde at være i verden på.

Du inviteres hermed til at deltage med os andre i sommerens Intensive Seminar.

Læs evt. mere om Seminarets forløb i menuen under PROCESSEN